Who We Are ?

जमीन NA करायची आहे, पण योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही

बांधकाम परवाना, शहरी बिगरशेती, ग्रामीण बिगरशेती, विश्वासहार्य जमीन खरेदी – विक्री, बिल्डिंग परमिशन यासारख्या अनेक प्रॉपर्टी व जमिनीचे कामे कायदेशीरपणे करून देणारी विश्वसनीय संस्था म्हणजे गॅलेक्सी कन्सल्टंट. रिअल इस्टेट एक्स्पर्ट कन्सल्टंट इंजि. गणेश शिंदे यांच्या 22 वर्षांच्या अचूक अनुभवाने सुस्सज.

Learn More »

Our Services

जमीन खरेदी विक्री किंवा जमीन बिन शेती करण्याची योग्य प्रक्रिया या बाबतीत असलेले गैरसमज किंवा अर्धवट माहिती नुकसानकारक ठरू शकतात.
योग्य मार्गदर्शनासाठी आजच संपर्क करा

जमीन NA करणे

जमीन एन. ए. का करावी आणि त्याचे महत्त्व व फायदे कसे आहेत? तसेच एन. ए. करण्याच्या किती पद्धती आहेत? मार्गदर्शन व सविस्तर माहिती.

बांधकाम परवानगी

शहरी भाग किंवा ग्रामीण भागासाठी बांधकाम परवाना काढण्यासाठी काही नियम आहेत. व ते वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमधून मिळवता येतात. बांधकाम परवाना काढण्यासाठीची कागदपत्रे व तो कसा व कोठून काढावा याची सविस्तर माहिती.

गुंठेवारी करणे

आत्ता या बाजू आपण नॉन अग्रीकल्चर गुंठेवारी आणि एन ए प्लॉट हा वेगळा आहे याला एकत्र आपण आणत नाहीये. गुंठेवारी प्लॉट विषयी संपूर्ण मागर्दर्शन…

जमीन खरेदी विक्री

सामान्य व्यक्तीला आयुष्यात कधी ना कधी घर खरेदी करावेच लागते. फ्लॅट अथवा प्लॉट खरेदी करताना कोणती दक्षता घ्यायला पाहिजे व त्यासाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची तपासणी केली पाहिजे याची माहिती सामान्य माणसाला नसते. सर्वसामान्य व्यक्तीला माहिती नसलेल्या गोष्टींमुळे अनेकदा फसगत होते.

झोन बदलने

झोन बदल म्हणजे सध्याच्या झोन जिल्ह्याला वेगळ्या झोन जिल्ह्यात बदलण्याची प्रक्रिया. मालमत्तेचा मालक त्याच्या मालमत्तेचा वापर सध्याच्या झोनिंगच्या परवानगीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करण्यासाठी झोनिंग बदलणे निवडू शकतो.

बिगर शेती रेखांकन

जेव्हा एखादा कृषी उत्पादन विक्रीयोग्य होण्यासाठी प्रक्रियेतून जातो तेव्हा अंतिम उत्पादन अकृषी म्हणून वर्गीकृत केले जाते.

Projects

बांधकाम परवाना, शहरी बिगरशेती, ग्रामीण बिगरशेती, विश्वासहार्य जमीन खरेदी – विक्री, बिल्डिंग परमिशन यासारख्या अनेक प्रॉपर्टी व जमिनीचे कामे कायदेशीरपणे करून देणारी विश्वसनीय संस्था म्हणजे गॅलेक्सी कन्सल्टंट. रिअल इस्टेट एक्स्पर्ट कन्सल्टंट इंजि. गणेश शिंदे यांच्या 22 वर्षांच्या अचूक अनुभवाने सुस्सज.